Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Twence - Ennatuurlijk - Cogas

Warmtenet Twente

Terug

De regio Twente wil in 2050 energieneutraal zijn. Op weg daar naartoe heeft de regio twee doelstellingen: Twente ontwikkelen als warmteregio en 50% van het huidige elektriciteitsverbruik in 2030 duurzaam opwekken. Daarom willen Cogas, Ennatuurlijk en Twence gezamenlijk een regionaal en open warmtenet ontwikkelen in Twente. Op dit moment onderzoeken de drie partijen de technische en financiële haalbaarheid van het project.

Duurzaam alternatief

Samen met Ennatuurlijk en Twence willen we een flinke sprong maken in de energietransitie. Via een nieuw warmtenet in Twente bieden we een duurzaam en betaalbaar alternatief voor aardgas. Met dit regionale warmtenet ligt er, in lijn met het Klimaatakkoord, een concreet plan voor gemeenten om te verduurzamen. Bovendien kan het plan gemeenten helpen om te zien waar de kansen en mogelijkheden liggen om wijken te verduurzamen.

Stedelijk Twente

De drie partners zijn hierover in gesprek met verschillende stedelijke gemeenten van Twente. Een warmtenet is hier een rendabele oplossing als er een warmtebron dichtbij is, en zoveel mogelijk panden kunnen worden aangesloten.

Restwarmte als bron

Twence is de grootste producent van hoge temperatuurwarmte (HT) in Twente. Op dit moment heeft Twence nog voldoende restwarmte beschikbaar voor het verwarmen van 100.000 woningen in Twente. Daarnaast staat het warmtenet open voor meerdere duurzame warmteproducenten. Om te beginnen is een grote warmtebron als Twence essentieel. Toekomstige aanvullende bronnen kunnen bijvoorbeeld restwarmte van andere bedrijven zijn of alternatieve warmtebronnen als geothermie, aquathermie, zonthermie, power-to-heat of waterstof voor extra warmtevraag.

Stap voor stap

We verkennen samen de verschillende rollen en de technische en financiële haalbaarheid van dit ambitieuze project. Het is belangrijk dat er afstemming in de regio plaatsvindt. Daarom zijn we in gesprek met gemeenten, woningbouwcorporaties en grotere afnemers. Het project wordt opgenomen in de Regionale Energiestrategie Twente 1.0 en de warmte- en wijkuitvoeringsplannen van de gemeenten. Gemeenten spelen dus een belangrijke rol in het project; we willen dit graag samen met hen ontwikkelen.

Wil je meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Menno van Dijk, hij is projectmanager van dit project.