Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Hernieuwbare gassen

Biogas, groengas en waterstof zijn duurzame alternatieven voor aardgas. Vanaf 2050 stromen alleen nog maar hernieuwbare gassen door ons netwerk. We werken samen met agrarische bedrijven, de industrie, gemeenten en andere partners en vertellen je graag meer over onze ambitie!
Scroll

Onze ambitie

200 miljoen kuub groengas en waterstof in 2050

Per jaar stroomt ongeveer 360 miljoen kuub aardgas door ons gasnet in een deel van Twente en de Sallandse gemeente Hardenberg. Vanaf 2050 stromen er alleen nog maar hernieuwbare gassen door ons netwerk, bedoeld voor woningen en bedrijven.

We hebben een stevige ambitie: we willen dat in 2050 200 miljoen kuub biogas, groengas en waterstof door ons netwerk gaat. En daar houdt onze ambitie nog niet op; we willen een regionaal biogasnetwerk aanleggen en beheren. Zo kunnen we biogas inzetten voor industrie en transport en groengas voor het verwarmen van woningen. We werken samen met agrarische bedrijven, de industrie en andere partners in ons verzorgingsgebied.

Van biogas naar groengas

Biogas is een mengsel van vooral methaan en koolstofdioxide. Het ontstaat uit vergisting van bijvoorbeeld koemest, bermgras of zuiveringsslib of door vergassing van droge biomassa. Biogas is dus een vorm van groene energie. Wij verwachten dat biogas na 2030 vooral gebruikt wordt in de procesindustrie en voor transport. Biogas wordt nu al ingezet voor warmte voor industriële afnemers of als bron voor warmtenetten.

Biogas is in eerste instantie niet geschikt voor het gebruik in woningen. Daarvoor moet het eerst omgezet worden naar groengas. Groengas is een alternatieve brandstof voor aardgas in woningen en een tijdelijke, duurzame brandstof voor hybride warmtepompen.

Mestvergisting op kleine en op grote schaal

Wij transporteren nu al biogas naar bedrijven die stoom en warmte met hoge temperatuur nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Dat doen we nu op kleine schaal.

Hoe werkt dit precies?

De mest wordt in de stal gescheiden van de urine met een hellingsysteem: de urine stroomt naar beneden terwijl de vastere mest blijft liggen. Een mestschuiver brengt de mest naar de vergister, waar hij samenkomt met de urine. Zo ontstaat een reactie waarbij methaan vrijkomt. Het is heel belangrijk dat de urine en mest elkaar niet raken voor het de vergister in gaat. Methaan is een belangrijk broeikasgas, dus als dat niet in de lucht terechtkomt, scheelt dat een hoop uitstoot.

Het gasmengsel dat in de vergister ontstaat, is biogas. Dat transporteren we het via ons netwerk naar afnemers. Daarnaast gebruiken de boeren het restant uit de mestvergister om het grasland te bemesten. Het gebruiken van dit zogenaamde digistaat zorgt voor minder gebruik van kunstmest. Dus biogas zorgt voor groene bedrijven en nog groenere boerenerven.

En op grote schaal?

In de toekomst gaan we op verschillende locaties op grote schaal geproduceerd biogas omzetten naar groengas en invoeden op een nieuw aan te leggen biogasnetwerk. Koemest, maar ook andere biomassa als bermgras of zuiveringsslib worden in een soort vergistingfabriek aangevoerd en verwerkt tot biogas en omgezet naar groengas.

Waterstofready

Cogas werkt in verschillende landelijke en regionale projecten mee om straks in haar eigen verzorgingsgebied 'waterstofready' te zijn: we maken ons eigen netwerk geschikt voor het transport van waterstof. We verwachten dat in 2030 waterstof ingezet wordt voor warmte in de industrie of als bron voor warmtenetten. Daarna kan waterstof ook woningen verwarmen en ingezet worden voor mobiliteit (transport). Ook kan waterstof gebruikt worden in vergisters om rechtstreeks groengas te produceren. Hierdoor is een unit om biogas naar groengas op te waarderen, niet meer nodig.

Waterstof: grijs, blauw en groen

Vrijwel alle waterstof die nu wereldwijd wordt geproduceerd noemen we grijze waterstof. We spreken van blauwe waterstof als de CO2 die vrijkomt in het proces van grijze waterstof, grotendeels (80 tot 90%) wordt afgevangen en opgeslagen. Groene waterstof is waterstof die is geproduceerd met duurzame energie. Lees meer over waterstof.

Hybride warmtepomp

Als we straks overgaan op hernieuwbare gassen, moeten we ons gasverbruik verminderen. Een van de middelen hiervoor is de hybride warmtepomp. Hiermee kun je je huis verwarmen met veel minder gasverbruik dan een reguliere CV-ketel. En het mooie is dat je daar niet mee hoeft te wachten. De hybride warmtepomp kun je nu al in je woning installeren!

Lees verder over de hybride warmtepomp.

Onze projecten en onderzoeken

We leggen je graag uit hoe we de energietransitie versnellen met projecten en onderzoeken op het gebied van hernieuwbare gassen.
 • Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis & KIWA

  Onderzoek toepasbaarheid hybride warmtepomp

  Dit onderzoek moet de prestaties van hybride warmtepompen inzichtelijk maken voor consumenten die willen overstappen op deze nieuwe vorm van verwarmen.

  Lees meer
 • WBO Wonen

  Woonwijk voorzien van hybride warmtepompen

  In dit project onderzoeken we de mogelijkheden om een woonwijk te voorzien van hybride warmtepompen.

  Lees meer
 • Gas Service Team (GST)

  Praktijktest hybride warmtepomp

  Samen met installateur GST en woningbouwcorporatie WBO Wonen in Oldenzaal voeren we een praktijktest uit naar de ervaringen van 20 particuliere woningeigenaren met de hybride warmtepomp.

  Lees meer
 • Diverse partners

  Onderzoek integraal biogasnetwerk

  Cogas verkent met verschillende partners de haalbaarheid van een integraal biogasnetwerk.

  Lees meer
 • Dairy Energy - Tubbergen

  Biogas voor zwembad en school

  Biogas als alternatief voor aardgas voor verduurzaming van een zwembad en school.

  Lees meer
 • Gemeente Hoogeveen en Rendo

  Waterstofpilot Hoogeveen

  Cogas werkt samen met de gemeente Hoogeveen en Rendo om een tweetal wijken in de gemeente Hoogeveen op weg te helpen naar groene waterstof.

  Lees meer
 • EnTranCe

  Waterstofnet EnTranCe

  Wij zijn partner bij een van de waterstofprojecten van EnTranCe. EnTranCe draagt bij aan de snelle overgang naar een schone en betaalbare energievoorziening.

  Lees meer

Waterstof na 2030

Wanneer stroomt waterstof door het aardgasnetwerk?

Wij willen kennis opdoen van de effecten van waterstof door het bestaande aardgasnetwerk. Nieuwsgierig hoe we dat doen?