Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Aangenaam, het regioteam!

Wij zijn het regioteam. Onze adviseurs zijn kennispartner voor gemeenten, woningbouwcorporaties en bedrijven. We signaleren kansen en helpen onze partners met de stappen die zij zetten naar een duurzame energievoorziening. Het regioteam verbindt Cogas met al deze partijen.

We staan op een kantelpunt in de geschiedenis. Het is van belang hierin samen op te trekken met onze partners

Gerald de Haan, Directeur Cogas

We doen het samen

Of het nu gaat over technische of juridische kennis, kennis op het vlak van communicatie of een toekomstbestendig netwerk in de grond: we werken graag samen! Dat doen we ook in de Regionale Energiestrategie Twente en West-Overijssel. We zijn daarin kennispartner, met name gelet op ons gas- en elektriciteitsnetwerk in de grond.

Verbinders

We verbinden de RES Twente, RES West-Overijssel met de Transitievisies Warmte (TVW) en de Wijkuitvoeringsplannen (WUP) van gemeenten met onze projecten, onderzoeken en initiatieven. Zo zorgen we in samenwerking met 'onze' gemeenten en andere partners dat er vanaf 2050 duurzame energie naar inwoners en bedrijven in ons verzorgingsgebied stroomt.

Robbert Cornelissen

Menno van Dijk

Miranda Scheffer

Fokko Postma

Vanuit maatschappelijk oogpunt

We zijn diep geworteld in de Twentse grond, in onze regio! We zetten ons dan ook met enthousiasme in voor een duurzame leefomgeving in de regio. Wij adviseren onze gemeenten in de stap naar een duurzame warmte- en elektriciteitsvoorziening in steden, dorpen en wijken. We zetten onze inhoudelijke en technische kennis in voor de plannen die de gemeenten maken. We adviseren en verbinden; ook als het gaat om inwoners in projecten en initiatieven van de gemeenten te betrekken.

Een vliegwiel voor versnelling

We signaleren eerder kansen omdat we bij alle gemeenten, woningbouwcorporaties en bedrijven aan tafel zitten. Op die manier zijn we het vliegwiel voor versnelling van de energietransitie voor onze partners. En zo ontstaan projecten, onderzoeken of initiatieven in cocreatie. Verderop deze pagina ontdek je enkele verhalen die de waardevolle samenwerking illustreren. Wij gaan samen vol energie naar morgen!

Lees ook meer over onze energievisie, die de basis vormt voor onze doelstelling 'de energietransitie versnellen'.

Verhalen om te versnellen

Wij én onze partners hebben veel te vertellen over hoe we (samen)werken. Nieuwsgierig? Lees hieronder enkele inspirerende verhalen.

Studie naar warmtevraag zorgt voor inzicht

Hoe komen we tot optimale lokale energiesystemen in bestaande netwerken?

Lees meer

We hebben elkaar hard nodig

Twence, de grootste duurzame energieproducent van Twente, is klaar voor actie

Lees meer

Wereldwijde speler wil van lokale betekenis zijn

Samen met Cogas krijgen we de restwarmte in het reguliere energienet

Lees meer

Gewoon beginnen

Maar wel zorgvuldig en met gezond verstand

Lees meer

Woningcorporaties zijn de startmotor van de verduurzaming

Ambitie Reggewoon: in 2040 energieneutraal

Lees meer

Waterstof na 2030

Wanneer stroomt waterstof door het aardgasnetwerk?

Wij willen kennis opdoen van de effecten van waterstof door het bestaande aardgasnetwerk. Nieuwsgierig hoe we dat doen?